Nowenna z prośbą o łaskę - dzień 5

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Symbol Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

O wielka gwiazdo świętego Kościoła, chwalebny apostole Święty Judo Tadeuszu, który przez ewangeliczne nauczanie oświeciłeś umysły tak wielu pogan, a przezwyciężając niebezpieczeństwa i pokonując przeszkody, sprawiłeś, że pojawiło się tak wiele pąków wiary; wielbię Boskiego Mistrza i dziękuję Mu za dane ci męstwo. Uzyskaj dla mnie, prosze, ten sam dar, abym opierając się wszystkim kuszeniom piekła, mógł wytrwać w miłości Boga aż do ostatniej chwili mojego życia. Uzyskaj dla mnie również łaskę, o którą proszę cię teraz przez wzgląd na twoje zasługi [przedstaw łaskę, której pragniesz]. Amen.

Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo
3 razy Chwała Ojcu ku czci Trójcy Przenajświętszej


(Dziękczynienie za dary i przywileje udzielone za życia 
i po śmierci apostołowi św. Judzie oraz za chwałę, jakiej dostępuje w niebie)

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzia nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitw Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławmy Panu,
Bogu niech będą dzięki. 
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzia Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Dziękczynienie

O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane zostały łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych.

O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę, o którą cię proszę. Amen.


za: Święty Juda Tadeusz. Patron od spraw beznadziejnych. Życie, cuda, modlitwy, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza