Kult św. Judy Tadeusza

Poprzez kontakt ze świętymi przybliżamy się do Boga. „Obcowanie ze Świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wszelka łaska i życie ludu Bożego wypływa. Toteż nad wyraz stosowną jest rzeczą, abyśmy kochali tych przyjaciół i współdziedziców Jezusa Chrystusa, a zarazem braci naszych i szczególnych dobroczyńców, abyśmy za nich należne dzięki składali Bogu, abyśmy „pokornie ich wzywali i dla otrzymania dobrodziejstw Bożych (…) do ich modlitw, wstawiennictwa i pomocy się uciekali”. Wszelkie bowiem prawdziwe świadectwo miłości, jakie okazujemy mieszkańcom nieba, z natury swojej zmierza ostatecznie do Chrystusa, który jest „koroną wszystkich Świętych”, a przez Niego – do Boga, który jest przedziwny w świętych swoich i w nich jest uwielbiony”.

Święci, będąc naszymi braćmi, „stali się równocześnie domownikami Boga. Oni to jak aniołowie przychodzą „na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie”. Święty Juda Tadeusz jako Apostoł i Męczennik ma swobodny przystęp do tronu łaski. Modlitwa zanoszona przez niego jest wyjątkowo skuteczna, gdyż w pełni zjednoczył się z Chrystusem. Modląc się do świętego Apostoła, oddajemy cześć samemu Bogu i wychwalamy Jego Imię. Juda Tadeusz jest przecież Bożym bohaterem, najbliższym przyjacielem i bratem Chrystusa.

„Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy zwracamy się z prośbą do Jego przyjaciół, tych członków Mistycznego Ciała Chrystusa, którzy tryumfują już w niebie. (…) Jeśli modlitwa dobrego człowieka na ziemi może poruszyć Boga, to co dopiero może zdziałać modlitwa ofiarowana za nas przez Świętego”.

Święty Juda Tadeusz interesuje się nami i pragnie nam pomagać. Słysząc nasze modlitwy, zanosi je przed Boży tron. Wstawia się za nami u Pana, a Bóg odpowiada na nasze wołania. Święty Apostoł nadal pełni swą misję, wyprasza liczne łaski. Jako patron od spraw trudnych i beznadziejnych jest niezwykle skutecznym orędownikiem u Boga.

Wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego Juda Tadeusz nie zawsze cieszył się tak wielką czcią jak obecnie. Podobieństwo imienia sprawiło, że Judę mylono z Judaszem zdrajcą i „trzeba było dopiero objawień św. Brygidy – której Pan polecił, by wzywano Judę z ufnością – aby przełamać ten kryzys”. Kult Apostoła szerzył się za sprawą widomych znaków działania Boskiej Opatrzności. Ponieważ cześć św. Judy Tadeusza bardzo ucierpiała z powodu wspólnego imienia z Judaszem zdrajcą, Zbawiciel zapragnął ożywić w sercach ludzkich cześć dla tego Świętego, „udzielając za jego przyczyną i orędownictwem pomocy tym, którzy znajdują się w rozpaczliwie trudnym położeniu”. Imię Juda – „godny czci” – za sprawą św. Judy Tadeusza miało odzyskać utraconą z powodu czynu Judasza cześć.

Na przestrzeni wieków wielu wiernych doświadczyło, że nabożeństwo do Judy i jego wstawiennictwo znajduje u Boga wysłuchanie, nawet w takich okolicznościach, gdy według ludzkiej rachuby nie ma już żadnej nadziei. Jeden z pisarzy zaświadcza: „Między czcicielami św. Tadeusza chyba niewielu znajdziesz takich, którzy by w tym świętym Apostole nie znaleźli natychmiastowej pomocy: w chorobach, w najcięższych pokusach, w najbardziej zakorzenionych złych nałogach, nawet w rozpaczy, w uciskach, smutkach, niedostatku, w zniewadze, w ubóstwie, a nawet w okolicznościach, gdzie w ogóle pomoc wydała się już niemożliwą”.

Kult św. Judy w Kościele rozwijał się za sprawą wiernych szukających u niego pomocy. Wśród nich znajdowali się również przyszli święci. Do najwybitniejszych mistyków, a zarazem czcicieli Judy Tadeusza należał – obok św. Brygidy Szwedzkiej – św. Bernard z Clairvaux. Przez całe życie zwracał się w ufnych modlitwach do św. Tadeusza, a przed śmiercią polecił, aby włożono mu do grobu relikwie wielkiego orędownika. Chciał bowiem i po śmierci mieć w tym Apostole możnego opiekuna.

Kult św. Judy Tadeusza jako orędownika w sprawach trudnych i beznadziejnych nasilił się w Europie w XVIII wieku. Apostoł stał się wówczas popularnym świętym w Austrii i Polsce. Także we Francji i w Niemczech stał się znany jako patron spraw przegranych.

Z Włoch i Hiszpanii kult św. Judy Tadeusza rozprzestrzenił się do Ameryki Południowej, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Modlitwa do św. Judy pomagała ludziom, zwłaszcza nowo przybyłym do Stanów Zjednoczonych emigrantom z Europy, stawić czoło problemom spowodowanym przez Wielki Kryzys i drugą wojnę światową. Zwracali się do Apostoła, poszukując pracy i przeżywając kłopoty w swoim życiu rodzinnym. Obecnie w Stanach Zjednoczonych znajdują się dwa sanktuaria św. Judy Tadeusza. Pierwsze z nich – sanktuarium w Chicago – szczyci się posiadaniem relikwii w postaci kości Świętego. Drugie powstało w Baltimore.

Wielką cześć dla św. Judy Tadeusza żywią chrześcijanie z Ameryki Łacińskiej. W stolicy Meksyku – Mexico City w dwudziesty ósmy dzień każdego miesiąca odbywa się wielka ceremonia religijna ku czci Apostoła. W dniu 28 października figury Świętego ustawiane są nawet w wagonach miejskiego metra.

Święty Juda Tadeusz od stuleci nieprzerwanie jest czczony na chrześcijańskim Wschodzie, gdzie wedle przekazów nauczał. Także w Europie kult Apostoła pozostaje żywy – nie tylko w Austrii i w Polsce. Juda jest patronem Frankfurtu nad Menem oraz Magdeburga. Ośrodkami jego kultu są również: sanktuarium w Tuluzie, czeska Praga i kościół św. Kwintyliana w Moguncji, w Niemczech. Relikwie Apostoła o trzech imionach spoczywają podobno co najmniej w trzech miastach: Rzymie oraz Reims i Tuluzie we Francji. Mają znajdować się również w Goslarze, w kościele pod wezwaniem Szymona i Judy.

Wedle przekazów Szymon i Juda głosili Dobra Nowinę aż po krańce ziemi i zginęli razem śmiercią męczeńską w Persji. Ciało św. Judy Tadeusza zostało z czasem przewiezione do Rzymu i do dziś znajduje się w kaplicy Najświętszego Sakramentu Bazyliki św. Piotra, gdzie doznaje wielkiej czci. Prochy św. Judy Tadeusza spoczywają wraz ze szczątkami apostoła Szymona. Umieszczone są w pięknej urnie pod ołtarzem św. Józefa. Tadeusz wpisany został wraz z Szymonem do Martyrologium rzymskiego pod datą 28 października i w dniu tym wypada ich wspólne święto. Papież Paweł III, w brewe z 22 września 1548 roku,  udzielił odpustu zupełnego tym, którzy odwiedzają grób Judy Tadeusza w dniu jego święta, czyli 28 października.

W ikonografii Juda Tadeusz bywa często przedstawiany z medalionem lub chustą z wizerunkiem Chrystusa – zgodnie z legendą, według której cudownym obrazem Pańskiego oblicza uleczył z trądu króla Edessy. Portret pozwala zazwyczaj zauważyć podobieństwo rysów Judy do rysów Jezusa, mające świadczyć o pokrewieństwie. Apostoła ukazuje się również z płomieniem Ducha Świętego nad głową na pamiątkę jego obecności w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Do atrybutów Tadeusza należą: pałka, maczuga, a także topór – narzędzia jego męczeńskiej śmierci. Jego znakiem rozpoznawczym jest również laska pasterza i wędrowca. Jako apostoł i autor Listu św. Judy jest ukazywany ze zwojem pisma lub księgą w dłoni. Rzadziej jego atrybutami są: łódź, wiosło, kotwica, halabarda, miecz lub kamień trzymany w dłoni. Często przedstawia się Tadeusza razem ze św. Szymonem Gorliwym.

Kult św. Judy Tadeusza był żywy w wielu krajach – także w Polsce, szczególnie w XVIII wieku. Odbierał on i nadal odbiera cześć głównie jako patron od spraw trudnych i beznadziejnych.

W polskiej tradycji chrześcijańskiej imię Apostoła występuje oficjalnie jako Juda Tadeusz. Częściej jednak nazywano go tylko św. Tadeuszem. Imię Juda nie było w Polsce popularne. Pomijano je, aby nie mieszać osoby wiernego Apostoła z postacią Judasza – zdrajcy. „Nie śpieszyło się ludziom nadawać lub przyjmować imię, które miało wprawdzie piękną biblijną tradycję, ale które u progu nowych czasów zniesławił Iskariota (…). Ponieważ sami ewangeliści zatroszczyli się o to, aby zdrajcę odróżnić wyraźnie od wiernego do końca Judy Apostoła któremu dodali imię Tadeusz, w wielu krajach to właśnie drugie imię Apostoła stało się imieniem używanym, albo też – jak u nas – bardzo popularnym.

Juda Tadeusz nieprzerwanie odbiera cześć od polskich wiernych. W wielu kościołach naszej Ojczyzny odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci z odczytaniem próśb i podziękowań. Święty ma w Polsce swoje sanktuaria. Najsłynniejsze z nich znajduje się w Warszawie, gdzie kult św. Judy Tadeusza szczególnie rozwinął się w okresie dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej. W warszawskim kościele Księży Misjonarzy pw. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, gromadzą się rzesze wiernych na cotygodniowe nabożeństwo ku jego czci. Tam też znajduje się łaskami słynący obraz św. Judy Tadeusza przedstawiający Apostoła z wizerunkiem Pana Jezusa. Utrzymana w manierze wschodniego malarstwa ikonowego podobizna namalowana została przez Pię Górską około 1938 roku. W kościele Świętego Krzyża przyjął się obyczaj umieszczania przed tym pięknym obrazem grawerowanych tabliczek jako wotów w podzięce za doznane łaski i cuda. Drugim ośrodkiem kultu św. Judy Tadeusza w Warszawie jest prężnie działająca parafia pw. Świętego Tadeusza Apostoła na Sadybie, powstała w 1950 roku.

W Polsce jest około pięćdziesiąt parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a kilkanaście ma za patrona samego Judę Tadeusza. Ponadto św. Juda Tadeusz wspólnie ze św. Szymonem jest głównym patronem diecezji siedleckiej.

Pięknym świadectwem kultu Apostoła są utwory polskich pisarzy i poetów. Należy do nich wiersz autorstwa Mariana Stanisława Hermaszewskiego pt. „Święty Juda Tadeusz”:

Judo czcigodny
wędrujący od jednej
sprawy beznadziejnej
do drugiej
z wizerunkiem Mistrza
jak z legitymacją
(…)
Sprawę mojej
beznadziejnej łzy
załatw pomyślnie

W: Paweł Pająk, Św. Juda Tadeusz. Nasz wielki patron, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2011.

54 komentarze:

 1. Anonimowy7.6.13

  Św Judo...pomóz , wyproś dla mnie u Ojca łąske skruchy i pokory, proszę aby Pan Bóg pobłogosławił mojej pracy, proszę Ciebie o to abym mogła spałcić długi i abym mogła z córkami godnie zyc.
  Renata

  OdpowiedzUsuń
 2. Anonimowy25.6.13

  O SW.JUDO TADEUSZU BLAGAM O POMOC I MILOSIERDZIE BOZE DLA CALEJ RODZINY.LICZE NA MODLITWE W TRUDNNYCH CHWILACH.MODL SIE ZA NAMI.

  OdpowiedzUsuń
 3. Przemek3.7.13

  O Święty Judo Tadeuszu, pokornie Cię proszę wyproś mi u Pana naszego Jedynego i Najwspanialszego JEZUSA CHRYSTUSA łaskę uzdrowienia duszy i ciała, pragnę być dobrym i pokornym człowiekiem.

  Pragnę z mocy całego mojego serca być dobrym, szlachetnym i pokornym człowiekiem - pragnę tego szczerze i prawdziwie, sam nie daję rady.

  Święty Judo Tadeuszu zlituj się nade mną i odmień życie moje i mojej rodziny, pokornie Cię błagam, módl się za mnie i ratuj mnie przed zgubą i zatraceniem.

  Proszę o Twoją litość i wyproszenie łaski powrotu do zdrowia i normalności. Proszę o szansę bycia, i jednocześnie pragnę być dobrym człowiekiem - mężem, ojcem, synem i wnukiem.

  Święty Judo Tadeuszu, pomóż mi jeśli masz taka wolę, uratuj mnie!!! Błagam Cię!!!

  O Święty Judo Tadeuszu, wymódl i wyproś mi łaski u Pana Naszego Jezusa Chrystusa, te łaski których tak bardzo pragnę i potrzebuję!!!

  Zlituj się nade mną i ratuj w potrzebie!

  Błagam Cię Święty Judo Tadeuszu!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy13.10.15

   Dziękuje za pomoc mój Patronie. Znalazłem sens życia, moje problemy finansowe są już przeszłe. Poznałem wspaniałą kobietę. Bardzo dziękuje. I proszę jeszcze raz o łaskę zdrowia dla nas wszystkich, o zdrowie by moja skóra znów była zdrowa. Dziękuję za wszystko mój dobry Patronie.Przemek z Kielc

   Usuń
 4. Anonimowy8.7.13

  SW TADEUSZU PROSZĘ POMÓŻ MI DZIĘKUJĘ

  OdpowiedzUsuń
 5. Anonimowy8.7.13

  Świety Judo Prosze z głębi mojego serca wyjednaj mi u Boga łaske dobrej spowiedzi podążania w prawdzie i Miłości po kres moich ziemskich dni nawrócenia dla mojej rodziny w szczególności męża i trwania w zdrowiu psychicznym bym mogła być dobrą mama dla mojej córki Karinki Prosze przedstaw moją prośbe przed Boży Tron Amen

  OdpowiedzUsuń
 6. Anonimowy8.7.13

  Świety Judo Tadeuszu błagam Cię wyproś mi u Boga łaske dobrej spowiedzi bym mogła kroczyć droga miłości i prawdy w tym ziemski życiu nawrócenia dla mojego męża i całej rodziny oraz zdrowia psychicznego bym mogła być dobra matka dla mojej córeczki Błagam zanieś moja prośbe przed Boży Tron DZiekuje

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy12.7.13

  Św. Tadeuszu proszę o wstawienie się za mnie do Jezusa Chrystusa aby moje życie odmieniło się na lepsze żebym zmienił prace na lepszą wśród dobry i przychylnych do mnie osób, żebym odbił się od dna żebym zaczął radzić sobie w tym dorosłym życiu i układać sobie życie w tym nowym mieście dla mnie Warszawie. Dodaj mi sił i daj zdrowie żebym mógł pokonać codzienną moją tułaczkę.
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 8. Anonimowy25.7.13

  Swiety judo Tadeuszu, prosze o Twoja opieke nad cała moją rodzina. Broń nas od zlych przyzwyczajen, chorób i złych ludzi.dziękuje

  OdpowiedzUsuń
 9. Anonimowy21.8.13

  Święty Judo Tadeuszu proszę weź w opiekę moją rodzinę .Proszę cię jeszcze o to żebyś otoczył opieką mojego kolegę który używa narkotyków i innych środków których nie powinien brać,żeby zrozumiał że to jest złe i więcej po nie nie sięgał.Błagam cię wyproś mi to u Pana Boga

  OdpowiedzUsuń
 10. Anonimowy21.8.13

  Święty Judo Tadeuszu proszę otocz opieką całą moją rodzinę.Bardzo cię proszę żebyś natchnął moje kolegę który sięga po narkotyki i inne środki żeby przestał to brać.Błagam cię o to i wstaw się z moimi prośbami u Pana Boga

  OdpowiedzUsuń
 11. Anonimowy28.8.13

  Święty Judo Tadeuszu i Szymonie, proszę o modlitwę przed obliczem naszego Pana Boga oraz syna jego jedynego Jezusa Chrystusa o łaski wybaczenie mojego męża dla mnie i oczyszczenie serca męża ze złego. Proszę Cię aby miłość, którą obdarował mnie mąż na nowo rozpaliła jego ogromne serce. Amen

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy1.9.13

  Święty Judo Tadeuszu i Szymonie, proszę o modlitwę przed obliczem naszego Pana Boga oraz syna jego jedynego Jezusa Chrystusa o łaski wybaczenie mojej żonie dla mnie i oczyszczenie serca żony ze złego. Proszę Cię aby miłość, którą obdarowała mnie żona na nowo rozpaliła jej ogromne serce. Amen

  OdpowiedzUsuń
 13. Anonimowy15.9.13

  Św. Judo Tadeuszu proszę pomóż mi w sprawie pracy na sprzątanie. Błagam.

  OdpowiedzUsuń
 14. Anonimowy19.9.13

  Święty Judo, uratuj moje zaręczyny i pozwól na szczęśliwy ślub i piękne wesele w lipcu. Pozwól mojemu narzeczonemu odnaleźć się w życiu rodzinnym. Tak bardzo Cię błagam....

  OdpowiedzUsuń
 15. Anonimowy7.10.13

  Święty Judo, usłysz moje modlitwy. Moja modlitwa jest o miłości. Ty wszystko wiesz. Proszę pomóż mi.
  Spraw aby byłam ze swoim ukochanym razem jak najprędzej. Niech łączy nas miłość i szczęście, żeby nasza miłość była wzajemna, mocna i czysta! Pomóż mi, proszę...Amen.

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy22.10.13

  ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU BŁAGA CIĘ WYPROŚ MI ŁASKĘ POMOCY U NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO ABY PRZEZ TWOJE RĘCE UDZIELIŁ NAN MNIE I CAŁEJ MOJEJ RODZINIE POTRZEBUJĄCEJ POMOCY TY ZNASZ MOJE PROŹBY I TRUD NASZEJ RODZINY RATUJ NAS TY NIKOMU NIE ODMAWIASZ POMOCY NIE ZOSTAWIAJ MNIE PROSZĄCĄ MATKĘ O LITOŚĆ NIECH BÓG NAM BŁOGOSŁAWI AMENT

  OdpowiedzUsuń
 17. Anonimowy23.10.13

  Święty Judo Tadeuszu błagam Cię wyproś łaskę zdrowia dla braciszka u Boga. Pomóż nam żebyśmy przetrwali zimę i żebyśmy wszyscy mieli pracę i zdrowie. Proszę pomóż.

  OdpowiedzUsuń
 18. Anonimowy28.10.13

  Święty Judo Tadeuszu proszę Cię uproś u Boga Najwyższego łaskę zdrowia dla mojej siostrzenicy. Proszę Cię również o pomoc w sprawie pojednania z osobą na której mi bardzo zależy, a z którą rozstałam się w gniewie. Proszę Cię rozpuść lód w naszych sercach, aby zagościł w nich spokój, szacunek i miłość.Dodaj nam odwagi. Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 19. Anonimowy2.11.13

  Święty Judo Tadeuszu ... BŁAGAM wyjednaj mi łaskę zdrowia ...

  OdpowiedzUsuń
 20. Anonimowy9.11.13

  Swięty Judo Tadeuszu proszę pomóż mi o podjęcie dobrą decyzję o wyjeżdzie za granicę do pracy,jestem w trudnej sytuacji materialnej.Muszę zostawic chorego wuja ,który toczy ze mną wojny o kościół(jest mariawitą) męza .Proszę o łaskę zdrowia dla całej rodziny,o pojednanie się z Bogiem moich synów aby nie zapominali ze są dziećmi bożymi .

  OdpowiedzUsuń
 21. święty Tadeuszu , mój od dawien przyjacielu kochany prosze zaopiekuj się moim synem który obecnie jest sam---załamany . budował dom w Bieszczadach zs swoją kobietą . Jak zbudował ONA I JEJ RODZINA WYGO NOLI GO . jest UPARTY KOCHA Bieszczady PRACUJE NA MARNE GROSZE MIESZKA W BUDZIE BEZ PRĄDY .modle się do Ciebie SW.Tadeuszu długo i nadal będę bo silnie wierze w Twoją moc pomocy. Cierpię jako matka ale już po 3 miesiącach zielone światło się synowi pokazało . TO Twoja zasługa mój kochany Święty dziękuje i nadal sie modlę stroskana matka

  OdpowiedzUsuń
 22. Już długo się modle do Ciebie mój przyjacielu ale będę aż do wiosny bo wierzę mocno w twój dar pomocy. wesprzyj mojego syna w jego załamaniu samotności . Budował dom w Bieszczadach dla ukochanej i siebie [turystyka--masa kredytów ]Pani znalazła sobie innego jak syn dom był wybudowany, i wyrzuciła mojego syna Piotra. On jest uparty i nie chce zostawiać miejsca dal niego najwspanialszy. pracuje na czarno mieszka w budzie bez prądu wspierają go przyjaciele . LECZ BEZ CIEBIE SIE NIE PODŹWIGNIE .dlatego ja matka tak mocno wierząca w Św Tadeusze Judę błagam pomagaj mu , EWA

  OdpowiedzUsuń
 23. Anonimowy17.3.14

  Proszę Cię o wyzwolenie męża z nałogu pornografii, o uwolnienie go i godne, pełne miłości i szacunku życie małżeńskie. Wierzę, ze tam, gdzie ludzka słabość przegrywa, Jezus wygrywa, i za Twoją pomocą rozwiażemy ten problem. Daj nam sił by przez tę trudną sytuacje przejść, tak jak wiele razy pomagałeś ludziom w sprawach beznadziejnych. Z Tobą będziemy silni. Amen

  OdpowiedzUsuń
 24. Anonimowy20.5.14

  Swiety Judo Tadeuszu blagam Cie o zdrowie psychiczne moje i mojej siostry ty jestes wielki dlatego blagamy Cie tak bardzo z siostra bo znlezlismy sie w sytuacji bez wyjscia dopomoz odnalezc spokoj ducha ktorego nam tak bardzo tego brakuje.Amen

  OdpowiedzUsuń
 25. Anonimowy20.5.14

  Swiety Judo Tadeuszu blagam Cie o zdrowie psychiczne moje i mojej siostry i abysmy odzyskali spokoj ducha Ty jestes wielki i w Ciebie wierzymy.Amen

  OdpowiedzUsuń
 26. Anonimowy30.5.14

  ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU WSPOMÓRZ MNIE W MOIM ŻYCIU I WYPROŚ ŁASKĘ U PANA ... MIREK

  OdpowiedzUsuń
 27. Anonimowy23.6.14

  Święty Tadeuszu Judo wyzwol mnie od złych nawyków nałogów i sprowadz moja córkę Patrycje na dobrą drogę. A moja żona niech mnie znów pokocha i żebyśmy żyli w miłości i zaufaniu do siebie.

  OdpowiedzUsuń
 28. Anonimowy5.7.14

  Święty Tadeuszu Judo proszę pomóż mi wyprosić łaskę u Pana Boga, aby badania mojej Mamusi nie zdiagnozowały raka. Wierzę że Pan Bóg jest dobry i miłosierny i może wszystko. Dał nam Świętych Obcowanie, abyśmy z pomocą Świętych mogli wypraszać różne łaski -
  nawet taką - pokornie o to Proszę.

  OdpowiedzUsuń
 29. Anonimowy19.9.14

  Święty Tadeuszu Judo ratuj mój związek z narzeczoną, daj jej siłę, nadzieję i wiarę, że możemy wspólnie iść przez życie.
  Proszę pomóż Święty Tadeuszu

  OdpowiedzUsuń
 30. Anonimowy15.11.14

  Święty Tadeuszu Judo wyzwól mnie z nałogów w szczególności z hazardu , daj mi siłe wyjsć z powstałych przez to długów i naucz mnie odpowiedzialności oraz wyzwól mój umysł abym mógł zobaczyć inne horyzonty i perspektywy życia czego brak właśnie mnie zgubił i wtłoczył w ten straszny nałóg . Prosze pomóż Swięty Tadeuszu bo nie wiem jak dalej żyć

  OdpowiedzUsuń
 31. Anonimowy23.11.14

  DZIEKUJE CI Święty Tadeuszu Judo ZE JESTES I ZE MOGE SIE DO CIEBIE MODLIC

  OdpowiedzUsuń
 32. Anonimowy5.1.15

  Św Tadeuszu Judo, dziekuje Bogu ,ze moglam poznac kolejnego tak wspanialego swietego, tak bliskiego ludziom, ich problemom i troskom. Przywiodly mnie do Ciebie swiadectwa ludzi, ktorym pomogles w najrozniejszych sytuacjach. Ja przychodze do Ciebie z prosba abys pomogl mi zmiewnic cos w moim zyciu, aby ten rok 2015 byl rokiem dobrym, pelnym milosci, pokoju, rokiem malzenstwa, zdrowia mojego dziecka, dobrej pracy i mieszkania. Abym znalazla dobra wspolnote w ktorej chc mnie miec Pan Bog. Abym poznala mezczyzne, ktory ma byc moim mezem, aby rozwiazaly sie zgodnie w wola Boza moje skomplikowane relacje z mezczyznami.Oddaje Twemu kierownictwu sprawe podjecia zaproponowanej mi pracy, jesli jest zgodna z wola Boza, prowadz mnie. J.

  OdpowiedzUsuń
 33. Święty Judo Tadeuszu, modlę się i proszę o Twoją modlitwę za mnie i moją rodzinę. Wierzę, że to nie przez przypadek przyjechałem pracować na moje długi do Frankfurtu nad Menem, miasta którego jesteś Patronem. Tu zacząłem modlić się o Twoje przed Bogiem wstawiennictwo. Ufam, że Ojciec nasz wysłucha próśb moich. Serdecznie dziękuję za nadzieję jaką mi daje modlitwa do Ciebie.

  OdpowiedzUsuń
 34. Anonimowy28.1.15

  Święty Tadeuszu Judo dziękuję Ci za wstawiennictwo u Boga i wyjednanie wielu łask. Proszę miej nadal w opiece moją rodzinę , Kościół i cały świat

  OdpowiedzUsuń
 35. Anonimowy18.2.15

  Prosze mniej nasza cala rodzine w swej opiece,bron nas od chorob i prosze daj nam reszte zycia w zgodzie ,milosci,szacunku i wzglednym dobrobycie spedzic:Spelnij prosze moje marzenia

  OdpowiedzUsuń
 36. Prośba o Modlitwe za Moją żone Panią izabelle Długosz, ojciec Krystian , matka irena ,
  Prośba O Modlitwe za Pana Michała Cybińskiego Patrona Łosi zwierząt
  Prośba O Modlitwe za Fred+a Peret+a i jego żone Krysia Tęcza
  Prośba o Modlitwe za Rodzine Figura , ojciec Jan prowadzą zakład mięsny w edmonton bałtyk meat and deli , matka Celina , syn Grzegorz żona ola i dziecko , syn Andrzej ma problem z wymową sepleni sie, żona i dziecko , i córka Celiny i jana ,
  Prośba O Modlitwe za Radka i brat Adam ,
  Prośba O Modlitwe za Władka i brata Zenka utopił sie w jeziorze w kanadzie
  jest jeszcze taki magazyn lekarstw mckesson canada dają ludzią prace dowożą lekarstwa daleko i blisko prośba o modlitwe za ich pracowników i kierowców co wożą lekarstwa dla nich pytam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa , amen ,
  Prośba o Modlitwe za Janusza na work visa w kanadzie
  Prośba O Modlitwe za takiego borsuka ryśka z polski w edmonton
  Prośba O Modlitwe za Bartka i żona Edyta i dzieci
  Prośba O Modlitwe za Andrzeja Włodarczyk kierowca i rodzina ,
  Prośba O Modlitwe za Mike+a i żona dzieci ,
  Prośba O Modlitwe za takom firme produkuje okna , szyby do domów Alta Window Mfg.
  Prośba O Modlitwe Za Mojego wójka Pana Zygmunta Krzemień , żona Pani Alicja , córka , chłopak i dziecko , syn , żona i dziecko ,
  tam u nich w jaroszowicach gdzie mieszkają mają dużo znajomych prośba o modlitwe za tatmtych somsiadów and mieszkańców wsi Jaroszowice + Tychy , w imieniu jezusa chrystusa
  Prośba O Modlitwe za kanadyjskiego prezydenta stephen'a harpe'a jest chory i może już nie będzie prezydent , umiera ,
  Prośba o Modlitwe za takiego młodego francuza z Prowincji Quebec kanada on i jego brat są w takim klubie motocyklistów jeżdrzą na tych harley davidson motorach prośba o modlitwe w imieniu jezusa chrystusa amen
  Prośba O Modlitwe za Takiego Johna Jana ale kanadyjczyk miał czołowe zdeżenie tirem jet chory psychicznie ,miał żone , prośba o modlitwe w imieniu pana jezusa chrystusa amen
  Prośba O Modlitwe za Takiego Steve'a kierowca tiry kanadyjczyk ,żona mary ann i dziecko
  Prośba O Modlitwe za takiego chrisa krzyśka polaka w edmonton podobno stracił mózg muzg
  i wogóle prośba o modlitwe za wszystkich polaków w kanadzie , w australi , w europie ,
  pytam w imieniu pana jezusa chrystusa bo na opczyźnie można sie łatwo wykoleić
  można zostać bezdomnym jak sie pracy nie ma na opczyźnie pytam o prośbe o modlitwe w imieniu jezusa chrystusa amen
  prośba o modlitwe za ludzi w kanadzie co pomagajom polakom na opczyźnie bo dużo polaków pracuje dla firm kanadyjskich prośba o modlitwe za kanadyjczyków i ich dobre serca i chęci w imieniu jezusa chrystusa
  prośba o modlitwe za takom firm transport ciężarówki tir firma d & d dixy trucking edmonton alberta kanada właściciel daryl ,
  w imieniu jezusa chrystusa
  prośba o modlitwe za Pana Tomasza Czerwinskiego mojego syna podjoł nowom prace jeździ van'em gmc z edmonton do fort mcmurray 400 km tam i 400 spowrotem ma problem ze zmenczeniem już wjechał do rowu nie może po pracy odpoczońć nie może nabrać sił , pytam o modlitwe w imieniu Pana Jezusa Chrystusa , Amen ,
  Prośba O Modlitwe za Pana Andrzeja Włodarczyk Polak z Polski z Wałbrzycha i Edmonton , rodzina , córka , wnuki ,
  pytam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa , Amen ,
  i jeszcze jest taki chłopak Tim stary kierowca z firmy bumper to bumper
  i pracownicy tam właściciel kiedyś był scott kanadyjczyk dobry chłopak prośba o modlitwe za jego biznes i za całom firme i jego pracowników w imieniu jezusa chrystusa


  eddmonton2010@gmail.com

  edmonton kanada

  OdpowiedzUsuń
 37. Św Judo Tadeuszu proszę o opiekę nad dawidem !!!!!

  OdpowiedzUsuń
 38. Anonimowy18.5.15

  Prayer Request for Krystyna Siedlaczek Łukasz Siedlaczek and this guy they call
  ' sand '

  OdpowiedzUsuń
 39. Anonimowy8.6.15

  Św. Judo Tadeuszu proszę pokornie o znalezienie ludzi którzy wynajmą ode mnie mieszkanie. Proszę Cię pokornie oraz przepraszam za moje zachowanie jeśli Cię swoimi czynami obraziłam, ale błagam wysłuchaj mnie, wiem że Twoja moc jest bardzo wielka i w Tobie pokładam nadzieję. Dziękuję że mnie wysłuchałeś w innych prośbach.

  OdpowiedzUsuń
 40. Anonimowy20.6.15


  Prośba O Modlitwe za Pana Piotra Siedlaczek chore oczy
  nosi kontakty prośba o modlitwe o przywrucenie pełnej wizji w oczach w imieniu pana jezusa chrystusa amen
  , żona Agnieszka Siedlaczek , dwie córki , jedna starsza druga sie dopiero urodziła noworodek prośba o modlitwe w imieniu pana jezusa chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 41. Anonimowy21.6.15


  Prośba O Modlitwe za Pana Piotra Siedlaczek chore oczy
  nosi kontakty prośba o modlitwe o przywrucenie pełnej wizji w oczach w imieniu pana jezusa chrystusa amen
  , żona Agnieszka Siedlaczek , dwie córki , jedna starsza druga sie dopiero urodziła noworodek prośba o modlitwe w imieniu pana jezusa chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 42. Anonimowy25.6.15

  Święty Judo Tadeuszu, proszę Cię wyproś łaskę u Pana Jezusa Chrystusa dla mojego męża, aby dostał pracę o którą tak bardzo się stara i aby życzliwi ludzie mu w tym pomogli. Wstaw się proszę za naszą rodziną u Pana Najwyższego w niebie.

  OdpowiedzUsuń
 43. Anonimowy23.7.15

  O Św. Judo Tadeuszu za Twoim wstawiennictwem błagam Pana Jezusa aby sprawił, że Marek mnie pokocha i zostanie moim mężem. Wiesz,że moje intencje są szczere i jak poważnie traktuję sakrament małżeństwa.
  Magda

  OdpowiedzUsuń
 44. Anonimowy5.8.15

  prośba o pomoc dla Dawida L.

  OdpowiedzUsuń
 45. Anonimowy5.8.15

  Prośba o pomoc dla Dawida L.

  OdpowiedzUsuń
 46. Anonimowy28.8.15

  Św. Judo Tadeuszu pokornie proszę Ciebie wyproś u Jezusa Chrystusa łaskę ulgi w cierpieniu i poprawę zdrowia dla mojej mamy.
  Proszę Ciebie również o uzdrowienie Zuzi.

  OdpowiedzUsuń
 47. Anonimowy23.9.15

  Proszę o to co w moim sercu i o to napisałam wcześniej od serca.

  OdpowiedzUsuń
 48. Anonimowy11.10.15

  Proszę, błagam o łaskę uzdrowienia dla Hubcia.....E.

  OdpowiedzUsuń
 49. Anonimowy13.10.15

  Proszę Cię o mój dobry patronie o łaskę zdrowia dla mnie i mych bliskich. Poprzez swe zasługi wypros u naszego Ojca jesli jest taka jego wola łaskę zdrowia . Bo to jest najważniejsze w naszym życiu. O to tylko i az Cię proszę z głebi serca.

  OdpowiedzUsuń
 50. Anonimowy28.10.15

  Święty Judo Tadeuszu spraw cud zapłacenia za kredyt, proszę z całego serca, podjęłam bardzo wiele starań

  OdpowiedzUsuń
 51. Anonimowy1.11.15

  Św Judo Tadeuszu bardzo Ci dziękuję ,że wysłuchałeś mnie i pomogłeś całej rodzinie wyjść z długów.Jeszcze raz z głębi serca dziękuję.B

  OdpowiedzUsuń
 52. Anonimowy1.11.15

  Święty Judo Tadeuszu, Apostole Bożego Słowa, jesteś patronem naszego małżeństwa, proszę byś orędował za nami, byśmy jako rodzina powrócili wszyscy do źródła Chrztu Świętego, byśmy w Sakramencie Pokuty i Pojednania na nowo stali się dziećmi Bożymi. Dopomóż mi wyprosić łaskę nawrócenia dla męża i dorosłych dzieci. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 53. Anonimowy25.11.15

  Św.Tadeuszu Judo bardzo dziękuje za wstawiennictwo do Pana Boga i wszelkie łaski otrzymane.Proszę Cię o zdrowie dla mnie i moich bliski męża, córki i syna. Mam problemy finansowe proszę o pomoc, o ty abyśmy sprzedali dom. Św 'TADEUSZU JUDO od spraw beznadziejnych proszę uproś mi łaski u Pana Boga dla mojego syna, których bardzo potrzebuje. Ty czynisz rzeczy możliwymi które są nie możliwe. Mój orędowniku oddaje Ci z ufnością moje sprawy ufam Tobie.
  Amen.

  OdpowiedzUsuń