Cuda św. Judy Tadeusza

Prawdopodobnie ze względu na swe wcześniejsze doświadczenie misyjne Juda Tadeusz był pierwszym apostołem, który po wniebowstąpieniu Pańskim wyruszył, by głosić Dobra Nowinę. Według Euzebiusza z Cezarei jako pierwszy dopełnił „misji niesienia Chrystusowego uzdrowienia i chrztu ludziom spoza owczarni Izraela”. Starożytny historyk „gorąco wierzył zapisom, które odkrył w archiwach Edessy”, i w pierwszej księdze swej „Historii kościelnej” powtórzył przekaz o uzdrowieniu i chrzcie jej króla, Abgara V, zwanego Czarnym, panującego w pierwszym wieku po Chrystusie”.

Edessa – obecnie Urfa w Turcji – była w czasach Chrystusa stolicą małego królestwa Osroene, położonego pomiędzy dwoma mocarstwami: Cesarstwem Rzymskim i Persją. Wieść o cudach i uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa rozniosła się szeroko po całej Azji Mniejszej. Dotarła ona również do króla Edessy Abgara, który cierpiał na straszną i ludzkimi środkami nieuleczalną chorobę. Zarażony trądem król wysłał do Jezusa posłańca z listem, w którym błagał Go o przybycie i łaskę uzdrowienia. Euzebiusz z Cezarei podaje, że znalazł w archiwach Edessy odpis listu Abgara i zapis odpowiedzi Jezusa. Wierząc w prawdziwość owych dokumentów, dołączył je do relacji o uzdrowieniu władcy Osroene. Współcześni historycy wątpią jednak w autentyczność owej korespondencji.

Według przekazu Chrystus Pan pobłogosławił Abgara za to, że nie widząc Go, uwierzył w Jego boską godność. Obiecał również, że gdy wypełni swą ziemską misję i wstąpi do Tego, który Go posłał, wyśle do króla jednego ze swych uczniów, aby uleczył jego cierpienie. Zgodnie z zapowiedzią Jezusa uczeń ten miał dać życie władcy Edessy i jego poddanym. Goniec Ananiasz przekazał toparsze Abgarowi odpowiedź Nauczyciela. Postawa wytrwałej wiary i ufności miała niebawem zostać nagrodzona. Chrystusową obietnicę miał spełnić Juda Tadeusz.

Po wniebowstąpieniu Chrystusa apostoł Tadeusz natychmiast wyruszył w drogę do Edessy. Gdy dotarł do celu po długiej podróży, zamieszkał u Tobiasza syna Tobiaszowego, należącego zapewne do mieszkającej w mieście kolonii żydowskiej. Niebawem rozeszła się w całej Edessie wieść o przybyciu Apostoła. Według przekazu Euzebiusza dalszy przebieg wypadków był następujący:

Rozpoczął tedy Tadeusz mocą Bożą leczyć każdą chorobę i niemoc, tak że podziw ogarnął wszystkich. Gdy Abgar usłyszał o jego czynach wielkich i cudownych, i o uzdrawianiu chorych, zrozumiał, że to jest ten właśnie, którego przyjście zapowiedział Jezus. Przywołał tedy Tobiasza, u którego Tadeusz mieszkał, i rzekł: „Słyszałem, że mąż mocarny przybył i zamieszkał w domu twoim; przyprowadź go do mnie”. Tobiasz powrócił do Tadeusza i rzekł: „Toparcha Abgar przywołał mnie i kazał mi przywieść cię do siebie, abyś go uleczył”. Tadeusz odpowiedział: „Pójdę, jako że do niego z mocą mnie posłano”.

Rychłym rankiem dnia następnego powstał Tobiasz, zabrał Tadeusza i przybył do Abgara. Gdy wchodził, Abgar w obecności otaczających go dostojników ujrzał nagle jakąś wspaniałą zjawę na obliczu Apostoła Tadeusza. Na ten widok Abgar padł przed Tadeuszem na oblicze, a zdumienie ogarnęło wszystkich obecnych. Nie widzieli oni owej zjawy, która ukazała się samemu tylko Abgarowi. Spytał tedy Tadeusza: „Czyś ty naprawdę jest , uczniem Jezusa, syna Bożego, który rzekł do mnie: „Poślę do ciebie jednego z moich uczniów, który cię uleczy i życie da tobie?”. A Tadeusz odrzekł: „Ponieważ silnie uwierzyłeś w Tego, który mnie posłał, przeto jestem posłany do ciebie. Co więcej, jeżeli w Niego uwierzysz, tedy tak jak wierzyć będziesz, spełnią się życzenia twego serca”. Wówczas odezwał się Abgar: „Tak silnie w Niego uwierzyłem, że chciałem zgromadzić wojsko i byłbym uderzył na Żydów, którzy Go ukrzyżowali, gdyby mi Cesarstwo Rzymskie nie stawiło przeszkody”. Tadeusz zaś odpowiedział: „Pan wypełnił wolę Ojca Swego, a wypełniwszy ją, wstąpił z powrotem do Ojca”. Rzekł mu Abgar: „Ja zaś uwierzyłem w Niego i w Ojca Jego”. Na to Tadeusz: „Dlatego kładę rękę moją na ciebie w Imię Jego”. Gdy to uczynił, Abgar natychmiast wyzdrowiał z choroby i ze swego cierpienia. Podziw ogarnął Abgara, że co słyszał o Jezusie, tego doświadczył na sobie przez Jego ucznia Tadeusza, który go uzdrowił bez leków i ziół, i nie tylko jego, ale także Abdosa syna Abdosowego, cierpiącego na podagrę. Bo i ten przystąpił do Tadeusza, do nóg mu się rzucił, otrzymał włożenie rąk połączone z modlitwą i odzyskał zdrowie. Apostoł uleczył jeszcze wielu innych ich współobywateli, dokonał cudownych i wielkich rzeczy oraz głosił słowo Boże.

Potem odezwał się Abgar: „Ty, Tadeuszu, cuda czynisz mocą Boża, a nas zdjął podziw; teraz jeszcze proszę cię, opowiedz mi o przyjściu Jezusowym, jakie ono było, i o mocy Jego, i czyją mocą zdziałał to, o czym słyszałem”. Tadeusz odpowiedział: „Teraz mówić nie będę, ale ponieważ posłany jestem, by głosić słowo, zgromadź mi jutro wszystkich twych obywateli, a będę im opowiadał i zasieję w nich słowo życia: o przyjściu Jezusa, jakie ono było, i o Jego posłannictwie, i dlaczego Go Ojciec posłał, i o mocy i czynach Jego, i o tajemnicach, o jakich ludzi pouczał, i jaką mocą zdziałał to wszystko, i o nowej Jego nauce, i o niskości, i o pokorze, i jak to sam Siebie upokorzył i złożył i ukrył swe bóstwo, i został ukrzyżowany, i zstąpił do piekieł, i przełamał zaporę od wieków nie przełamaną, i wskrzeszał umarłych, i zstąpił sam jeden, i z wielką rzeszą wstępował do Ojca Swego”. Rozkazał tedy Abgar rychło rano zgromadzić swych obywateli i słuchać kazania Tadeuszowego, a potem polecił dać mu złota bitego i nieznacznego. Lecz on nie chciał przyjąć, mówiąc: ”Jeśliśmy naszą porzucili własność, jakże cudza brać będziemy?”.

Istnieją różne wersję legendy edeskiej. Uczeń Chrystusa posłany do Abgara bywa w nich nazywany „Addajem”, „Adeuszem”, „Apostołem Tadeuszem” oraz „Lebbeuszem”. Postać tę najczęściej utożsamia się właśnie z Judą Tadeuszem, należącym do grona Dwunastu. W rozmaitych wariantach legendy pojawia się też wątek dotyczący powstania i dostarczenia Abgarowi cudownego portretu Jezusa Chrystusa. Z historią niezwykłego wizerunku Pana związana jest osoba Tadeusza Apostoła.

Pochodząca z VI wieku wersja legendy po raz pierwszy mówi o obrazie „archeiropeietos”, co znaczy (w języku greckim) „nie wykonany ludzką ręką”: nazywa go „Mandylionem”. Hannan, wysłannik Abgara, nie zdołał wykonać portretu Syna Bożego, który polecił sporządzić władca. Wtedy to Chrystus Pan wziął czteroramienną chustę i przyłożył ją do swej twarzy, a wizerunek Jego oblicza odbił się na niej w cudowny sposób. Według innej wersji legendy wizerunek twarzy Jezusa przyniósł do Edessy sam Apostoł Tadeusz. Uzdrowił Abgara i podarował mu płótno z cudownym obrazem Chrystusowego oblicza. Wielu badaczy uważa, że opisana w przekazach tkanina mogła być płótnem, w które owinięto po śmierci ciało Pana Jezusa, znanym obecnie jako Całun Turyński. „Istnienie tych legend pozwala sądzić, że już od pierwszych wieków obraz Jezusa z Nazaretu mógł być przechowywany w Edessie”.

Legendarne przekazy pozwalają przypuszczać, że przeniesienie „Mandylionu” z Jerozolimy do Edessy mógł dokonać właśnie Apostoł Juda Tadeusz. Niektóre z owych legend podają, że sam wizerunek posiadał potężną, uzdrawiającą moc. Za sprawą opowieści o uzdrowieniu króla Abgara osoba Judy Tadeusza na trwałe związała się w tradycji z motywem „prawdziwego obrazu” Zbawiciela (vera ikona). W ikonografii św. Juda Tadeusz często bywa przedstawiany z wizerunkiem Pana Jezusa w postaci chusty lub medalionu.

Według narodowych przekazów historycznych za pośrednictwem św. Bartłomieja i Tadeusza religia chrześcijańska dotarła do Armenii już w czasach apostolskich. Z Edessy Juda Tadeusz miał przenieść się do Armenii, która była niepodległym państwem leżącym na północ od Osroene. Podobnie jak małe królestwo Abgara, znajdowała się ona pomiędzy dwoma mocarstwami: Cesarstwem Rzymskim i Persją. „Niewiele wiemy o ewangelizacji Armenii w pierwszym i drugim stuleciu. Rejestr historii Narodowego Kościoła Armenii rozpoczyna się około roku 300”, kiedy król Tiridates III został ochrzczony przez św. Grzegorza Oświeciciela i ogłosił swój kraj państwem chrześcijańskim. Armenia była zatem pierwszym w dziejach krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Jednak chrześcijaństwo istniało w Armenii na długo przed Grzegorzem Oświecicielem. Kościół armeński zawsze utrzymywał, że założył go św. Juda Tadeusz.

W: Paweł Pająk, Św. Juda Tadeusz. Nasz wielki patron, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2011.

110 komentarzy:

 1. Anonimowy7.12.11

  Swiety Judo Tadeuszu prosze o zdrowie duszy i ciala ,o uzdrowienie z nerwicy lekowej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy25.8.14

   ja tez sie zmagam z taką nerwicą

   Usuń
  2. Anonimowy21.9.14

   leczenie z tej parszywej choroby (kiedy przy różnych okazjachzaczynasz się caly trząść i myślisz, ze za chwile zemdlejesz) jest na pewno dla każdego trochę inne. Mogę jedynie powiedzieć, że bardzo pomocne jest częste przyjmowanie Eucharystii z wiarą w przyjmowanie samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chce nam pomóc, musimy tylko mu zawierzyć. Kiedy poczujecie poprawę nie puścicie już tej pomocnej Dłoni. Z całego serca życzę wszystkim szybkiej i zdecydowanej poprawy.

   Usuń
  3. Anonimowy7.12.14

   Wszelakie lęki najlepiej oddać w gabinecie psychoterapii. Tam jest duża szansa, że sobie z nimi poradzisz. Św. Juda na pewno wesprze Cie w tym działaniu. Bo Boże błogosławieństwo ma większą szanse spłynąć na Ciebie przez drugiego człowieka. Życzę życia w pełni spokoju.

   Usuń
  4. Anonimowy26.1.15

   Święty Tadeuszu Judo, Jezu Chryste, Matko Najświętsza, Panie Boże, Anioły i Wszystkie Dobre Duchy Dziękuję za Wsparcie i Wysłuchanie.

   Usuń
  5. Święty Judo, proszę, dopomóż mi w moich problemach. Bez Twej cudownej ingerencji nic nie zmieni się na lepsze. Błagam o wstawiennictwo i pomoc.

   Usuń
 2. Anonimowy5.1.12

  Błagam Cię św. Judo Tadeuszu o uratowanie miłości mojej i Igora. O jego przyjazd do Polski.Żeby to nie był koniec.

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy18.1.12

  Swiety Judo prosze Cie o zdrowie Jewwel u ktorej wykryto guza mozgu blagam Cie Wstaw sie o zdrowie i zycie tego dziecka.

  OdpowiedzUsuń
 4. Anonimowy24.2.12

  Swiety Judo Tadeusz wstaw sie za nami aby mój maz nie wyjezdzał za granice do pracy Blagam cie bardzo

  OdpowiedzUsuń
 5. Anonimowy11.3.12

  Święty Judo Tadeuszu, Ty wiesz co dla mnie najważniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 6. Anonimowy11.3.12

  Święty Judo Tadeuszu dziękuje za dotychczas odebrane łaski za sprawa Twego wstawiennictwa. Proszę Cie o wyjednanie mi łaski uzdrowienia abym po tylu operacjach , udrękach i doznanym bólu mogła normalnie chodzić i chwalić Boga pracą i być użyteczna dla innych potrzebujących .
  Anna

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy26.3.12

  Święty Judo Tadeuszu, dziękuje Ci za wszystkie łaski, które otrzymałam za Twoim wstawiennictwem.Błagam wysłuchaj i pomóż nam w trudnych dla nas sprawach,daj nam siły i zdrowie na przetrwanie ciężkiego dla nas okresu.

  OdpowiedzUsuń
 8. Anonimowy26.3.12

  Proszę i błagam Cię Św.Tadeuszu pomóż mojej kuzynce w chorobie aby zaczęła chodzić i cieszyć się życiem.

  OdpowiedzUsuń
 9. Anonimowy24.4.12

  Proszę Cię pomóż mi pozwól by moja ukochana Kasia B. do mnie wróciła. Napełnij proszę ponownie jej serduszko miłością do mnie oraz moje do niej. Nie pozwól byśmy się nawzajem krzywdzili tylko byśmy kroczyli przez życie razem i byśmy poza sobą świata nie widzieli. Bardzo ją kocham spraw by i mnie kochała. Błagam o wstawiennictwo.

  OdpowiedzUsuń
 10. Anonimowy5.5.12

  Bardzo Cie prosze Św Tadeuszu Judo aby Krystian R do mnie wrócił ja go tak bardzo kocham i nie potrafie bez niego żyć . Napełnij jego serce miłością do mnie. Zeby mnie kochał tak jak kiedyś. Będe czekała na niego całe życie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Anonimowy7.6.12

  Św.Judo Tadeuszu,dziękuję za wysłuchanie, za pomoc,proszę spełnij dziś moje wielkie marzenie,to największe i najważniejsze-uratuj moje życie.Dziękuję.M.

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy14.6.12

  Święty Judo Tadeuszu ufam Ci ,nie zawiodłam się nigdgy
  proszę o uzdrowienie mojego syna ,proszę o uleczenie jego bezpłodności,proszę o zdrowe potomstwo.Dziękuję! Joanna

  OdpowiedzUsuń
 13. Anonimowy15.6.12

  Św. Judo Tadeuszu proszę Cie o łaskę macierzyństwa, a nade wszystko o łaskę zawierzenia i poddania się woli Bożej!
  Dziękuję za twoje wstawiennictwo!
  J.

  OdpowiedzUsuń
 14. Anonimowy4.7.12

  Święty Judo Tadeuszu dziękuję za wszystko co dla mnie uczyniłeś, ale proszę Cię jeszcze o pomoc w wiadomej sprawie a raczej o cud, ponieważ już chyba nie ma ludzkiego ratunku. To o co proszę uratuje moje życie błagam uratuj mnie. Dziękuje Ewa

  OdpowiedzUsuń
 15. Anonimowy12.7.12

  Swiety Judo Tadeuszu prosze Cie o naprawienie moich relacji z Mackiem T.Od roku sie o to modle i juz trace nadzieje.Prosze spraw aby zapomnial o wszystkim,aby mi wybaczyl i aby bylo jak kiedys.Prosze wstaw sie za mna do PANA NASZEGO.Wierze w Twoja pomoc!

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy13.8.12

  Swiety Judo Tadeuszu prosze Cie o pomoc w wiadomej sprawie prosze Cię o Twoje wstawiennictwo

  OdpowiedzUsuń
 17. Anonimowy16.8.12

  Proszę o łaske i odnalezienie zgubionych rzeczy.

  OdpowiedzUsuń
 18. Anonimowy26.8.12

  Proszę Cię patronie od spraw beznadziejnych o zdrowie

  OdpowiedzUsuń
 19. Anonimowy26.8.12

  Proszę o pomoc w wiadomej sprawie .

  OdpowiedzUsuń
 20. Anonimowy26.8.12

  św. Judo Tadeuszu daj siłę przetrwania i rozwiązania problemów

  OdpowiedzUsuń
 21. Anonimowy28.8.12

  Święty Judo Tadeuszu od spraw beznadziejnych! Dziękuję Ci całym sercem za cud w mym życiu. Cud który jest Twoją pomocą i stawiennictwem na Twoją chwałę i Bożą o tympiszę by inni uwierzyli!
  Proszę Cię tylko o moc i siłę dla nas o to, byśmy umieli to pielęgnować dbać i trwać w miłośći wzajemnej chwaląc Cię każdego dnia..
  Monika

  OdpowiedzUsuń
 22. Anonimowy24.9.12

  Proszę Cię o łaskę przyjęcia woli Bożej...Jeśli dane jest dane by Hubert był zdrowy to oszalałbym ze szczęścia...Jeśli wola Boska jest inna, to błagam o pokorę...o siłę...

  OdpowiedzUsuń
 23. Anonimowy18.10.12

  Błagam Cię św. Judo Tadeuszu o łaskę w wiadomej sprawie. Nie opuszczaj mnie w moim ogromnym strapieniu

  OdpowiedzUsuń
 24. Anonimowy28.10.12

  Święty Judo Tadeuszu dziękuję Ci z całego serca za dotychczas otrzymane łaski. Proszę Cię nadal wspieraj nas w naszych troskach i modlitwach zanoszonych do Naszego Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń
 25. Anonimowy5.11.12

  swiety Tadeuszu ,
  prosze cie w wiadomej sprawie ,prosze cie pokornie o wysluchanie mnie

  OdpowiedzUsuń
 26. Anonimowy12.11.12

  Święty Judo..pomóz mi prosze w znalezieniu pracy bym mogła wreszcie stanąc na nogi..bardzo Cię o to proszę i błagam..pomóz mi..

  OdpowiedzUsuń
 27. Anonimowy5.1.13

  Św. Judo Tadeuszu Miłosiernie proszę, uproś przed Obliczem Ojca Naszego i Jego Syna Jezusa Chrystusa łaskę Szczerej Miłości od tych wszystkich którzy nas odtrącili, porzucili,wzgardzili nami.

  OdpowiedzUsuń
 28. Anonimowy5.1.13

  Proszę Cię Św. Judo Tadeuszu o pomoc w zdaniu kolokwiów i egzaminów. Spraw proszę,abym pomimo problemów mogła się skupić na nauce. Błagam pomóż mi.....

  OdpowiedzUsuń
 29. Anonimowy13.1.13

  MOJ UMILOWANY SW:TADEUSZU JUDO CALYM SERCEM PROSZE CIE MOJ UMILOWANY PATRONIE O WSTAWIENNICTWO DO PANA JEZUSA O UZDROWIENIE MOJEJ CHOROBY PLUC I SERCA
  TY WIESZ SW:TADEUSZU JUDO JAK BARDZO DOLEGA MNIE CHOROBA I JAK BARDZO TRACE SILY KAZDEGO BOZEGO DNIA A SERCE ZACZYNA BYC CHORE CORAZ BARDZIEJ GDYZ MNIE BOLI; ALE COZ MAM ZROBIC; SKORO PAN BOG JEST NAJLEPSZYM LEKARZEM:TYLKO ON MOZE MNIE UZDROWIC JESLI TY MOJ PATRONIE WSTAWISZ SIE DO BOGA ZA MNA:

  WSTAW SIE WIEC ZA MNA DO PANA JEZUSA ABY MNIE ZUDROWIL Z MOJEJ CHOROBY; TAK BARDZO GO KOCHAM I MILUJE:

  OdpowiedzUsuń
 30. Anonimowy5.2.13

  święty judo blagam cie o uleczenie

  OdpowiedzUsuń
 31. Anonimowy24.2.13

  Święty Judo Ttadeuszu proszę o wstawienictwo do Pana naszego Jezusa Chrystusa o uzdrowienie duszy mojej, o odwagęe bym w życiu szła prostą drogą bez lęku i obaw zarówno w pracy jak i życiu codziennym chwaląc Naszego Zbawcę. Z góry dziękuję za wstawiennictwo i proszę o łaski dla mojej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 32. Anonimowy1.4.13

  Święty Judo Tadeuszu, patronie. Dziękuję za okazane dotychczas łaski i proszę o ich nieustawanie, abym nadal czuł Twoją opiekę we wstawiennictwach. Dziękuję za uzdrowienie żony i obronę w trudnych terminach.
  Konrad

  OdpowiedzUsuń
 33. Anonimowy5.4.13

  Święty Judo Tadeuszu, patronie od spraw beznadziejnych.
  Błagam Cię z całego serca o ratunek dla naszego małżeństwa. Spraw proszę by Twa cudowna moc wlała w nasze serca miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie.
  Jestes moją ostatnią nadzieją...

  OdpowiedzUsuń
 34. Anonimowy7.5.13

  Święty Tadeuszu Judo, patronie spraw trudnych i beznadziejnych, błagam Cię wstaw się za mną i moimi dziećmi aby mój mąż zrozumiał że my go Kochamy a On sam zrozumiał że rodzina jest najważniejsza a my nie możemy pamiętać o złych rzeczach lecz o dobrych i aby nie słuchał doradców tylko sam podejmował decyzje a jego umysł był czysty. Wstaw się za nami u Najświętszego Pana Jezusa aby moja rodzina była razem na dobre i złe. Błagam wstaw się za nami i pomóż Nam.

  OdpowiedzUsuń
 35. Anonimowy26.5.13

  Św. Judo Tadeuszu wstaw się za naszą społecznością i wyzwól nas od człowieka, który swoim postępowaniem uwłacza naszej godności. Wysłuchaj naszych modlitw i miej nas w swej opiece we wtorek, gdy będą się ważyć nasze losy.

  OdpowiedzUsuń
 36. Anonimowy1.6.13

  ŚW TADEUSZU JUDO proszę o wstawiennictwo u PANA JEZUSA< ABY SYN ODNALAZŁ RADOŚC ŻYCIA< ZNALAZŁ NA SWOJEJ DRODZE ŻYCIA DZIEWCZYNĘ Z KTÓRĄ MÓGŁBY WIEBIC BOGA I KROCZYC PRZEZ ŻAYCIE> PROSZĘ WYSŁUCHAJ MOJEJ SPRAWY

  OdpowiedzUsuń
 37. Anonimowy1.7.13

  Święty Judo Tadeuszu błagam Cię o pomoc. Spraw aby Jacek do mnie wrócił, między nami zaistniało tylko jedno nieporozumienie, które wystarczy wyjaśnić i podać sobie rękę, by znów móc wspólnie budować szczęście i szczęśliwą rodzinę. Święty Judo Tadeuszu, wlej w jego serce miłość do mnie, a moją miłość do niego umocnij, daj nam siłę, abyśmy mogli przetrwać ten trudny okres. Święty Judo Tadeuszu błagam o wstawiennictwo i Twoją pomoc, błagam Cię całym sercem i całą duszą..

  OdpowiedzUsuń
 38. Anonimowy21.7.13

  ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU BŁAGAM CIĘ POMÓŻ MI W W WIADOMEJ SPRAWIE.

  OdpowiedzUsuń
 39. Anonimowy31.8.13

  swiety judo tadeuszu blagam cie z calego serca zeby lukasz wlaczyl telefon i porozmawial ze mna....jestem juz wykonczona placzem i zalem....jestem zyczliwa osoba a w nim tyle nienawisci do swiata...blagam cie nie mozna tak ,kogos pozucac, bylam za dobra ?

  OdpowiedzUsuń
 40. Anonimowy20.10.13

  Św Judo Tadeuszu - polecam Twemu wstawiennictwu Monikę i jej rodzinę

  OdpowiedzUsuń
 41. Anonimowy21.10.13

  BLAGAM O POMOC,BYM MOGLA CHODZIC KOKO

  OdpowiedzUsuń
 42. Anonimowy21.10.13

  Święty Tadeuszu, Patronie mój Kochany, oddaję Ci całą moją niemoc, zdekoncentrowanie i znużenie związane z pisaniem pracy mgr. Pomóż mi uporać się z tym obowiązkiem, stań się współautorem mojego tekstu i spraw, by cały ten wysiłek przyczynił się do chwały Bożej. Od wielu pokoleń prowadzisz i chronisz moją Rodzinę, proszę tym razem dla siebie samej o prezent urodzinowy w postaci rychłego ukończenia pisania i pomyślnie zdanego egzaminu <3

  OdpowiedzUsuń
 43. Anonimowy21.10.13

  Św.Judo Tadeuszu wstaw się za mną do Pana Naszego i uproś dla mnie uzdrowienie i Błogosławieństwo dla duszy i ciała oraz uzdrowienie dla moich córeczek i łaski dla mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 44. Anonimowy23.10.13

  Święty Tadeuszu, Patronie mój Kochany, uzdrów mnie, połóż swoje święte dłonie na moich BEZNADZIEJNYCH kolanach, nie dopuść do kolejnych kontuzji, zważ na wszystkie cierpienia, których doświadczyłam już z ich powodu. Proszę, bardzo Cię proszę, wzmocnij moje ciało i uchroń mnie przed ewentualną operacją. Przez Twoje wstawiennictwo, błagam Boga o zdrowie i sprawność, bym mogła być Jego drogą ambasadorką tu na Ziemi, Jego powodem do dumy.

  OdpowiedzUsuń
 45. Anonimowy1.11.13

  Swiety Judo prosze o cud uzdrowienia, o zatrzymanie choroby by sie dalej nie rozwijala, o skuteczna terapie. AN

  OdpowiedzUsuń
 46. Anonimowy2.11.13

  Proszę ciebie o rozwiązanie moich wszystkich spraw które mi sie życiu nie układają całego serca Proszę.

  OdpowiedzUsuń
 47. Anonimowy4.11.13

  Św.Judo proszę Cię o zdrowie

  OdpowiedzUsuń
 48. Anonimowy4.11.13

  Kochany Święty Judo po raz kolejny zwracam się do ciebie z moimi prośbami, zawsze mogę na ciebie liczyć, każdą prośbę moją do tej pory wysłuchałeś i sprawiłeś, że właśnie te kłopoty zniknęły. Ale jak wiesz zawsze gdzieś diabeł mąci i pojawiają się kolejne problemy. Św. Judo kochany pomóż otworzyć oczy dla mojej córki, żeby otrząsnęła się z zauroczenia do chłopaka, który wabi ją pięknymi komplementami, a nie jest jej wart, pokaż jej prawdziwe oblicze tego lowelasa. Wskrzesz na nowo miłość w sercach u niej i u jej chłopaka Konrada, który mimo swoich wad jest dobrym człowiekiem. Daj im rozum, niech oboje przemyślą swoje postępowanie i wrócą do siebie z tęsknotą i miłością. Proszę cię Św. Judo Tadeuszu nie pozwól, żeby przez ich głupoty oboje potem płakali i wspominali swoje błędy sprzed lat. Św. Judo proszę cię o zdrowie dla mojej rodziny, o każdy dzień przeżyty w spokoju i miłości o to żebyśmy przez budowę nie zostali bankrutami, proszę, żebyśmy wyszli z problemów finansowych i mogli w końcu wprowadzić się do wymarzonego domu.
  Nie opuszczaj nas nigdy, dobrze, ze ciebie mam i zawsze mogę liczyć na twoją pomoc i otuchę.
  Ima

  OdpowiedzUsuń
 49. Anonimowy24.11.13

  Św.Judo Tadeuszu proszę Cię aby mój syn znalazł swoją połowę na dalsze życie z Bogiem i dla Boga AMEN

  OdpowiedzUsuń
 50. Anonimowy29.12.13

  Swięty Tadeuszu,błagam Cię o pomoc w rozwiązaniu pozytywnym mojej sprawy Proszę wspomóż mnie w chorobie,

  OdpowiedzUsuń
 51. Anonimowy1.1.14

  Św. Judo Tadeuszu oto ja niegodna miłości Bożej proszę Cię wyproś mi u Boga zaszczyt dostąpienia Jego błogosławieństwa. Błagam uwolnij mnie od krzyża, który dźwigam obecnie. Nie mam już siły na dalsze życie z tym ciężarem.

  OdpowiedzUsuń
 52. Anonimowy25.1.14

  Św. Judo Tadeuszu proszę Cię abyś pomógł mojemu synowi Arturowi pogodzić się z dziewczyna Natalią spraw aby stworzyli związek oparty na wzajemnej miłości zgodzie szacunku i zaufaniu
  OdpowiedzUsuń
 53. Anonimowy25.1.14  Św Judo Tadeuszu proszę Cię pomóż mojemu synowi Arturowi pogodzić się z dziewczyną Natalią spraw aby stworzyli związek oparty na wzajemnej miłości zgodzie zaufaniu i szacunku  OdpowiedzUsuń
 54. Anonimowy9.2.14

  Św. Judo Tadeuszu, bardzo dziękuję za otrzymane od Ciebie łaski. Błagam o łaskę w sprawie pracy, nie odejdę od Twoich stóp aż mnie wysłuchasz ! Oddaję się cały Panu Bogu ! Jacek

  OdpowiedzUsuń
 55. Anonimowy3.3.14

  Proszę,błagam o miłości w mojej rodzinie i szacunek mojego męża do mnie oraz aby przestał używać wulgaryzmów.

  OdpowiedzUsuń
 56. Anonimowy3.3.14

  Szacunek męża do mnie,miłości w rodzinie,

  OdpowiedzUsuń
 57. Anonimowy12.3.14

  Święty Judo Tadeuszu, patronie spraw beznadziejnych, błagam o zdrowie dla mnie, abym mogła wychować moje dziecko i patrzeć jak rośnie. Proszę, wstaw się za mną! A.

  OdpowiedzUsuń
 58. Anonimowy22.3.14

  qŚw Judo Tadeuszu patronie sytuacji beznadziejnych błagam cię nWRÓĆ MEGO SYNA KTÓRY TAK BARDZO SIĘ ZAGUBIŁ SPRAW ŻEBY WRÓCIŁ DO DOMU ISTAŁ SIĘ NORMALNYM DZIECKIEM BOŻYM .DOPOMÓŻ MI UWIKŁAĆ SIĘ Z DŁUGAMI SPŁACIĆ KREDYT I ŻYĆ Z WOLĄ BOŻĄ AŻ DO KOŃCA MOICH DNI.BŁAGAM CIĘ ŚWIĘTY TADEUSZU NIE ZOSTAWIAJ MNIE Z TYM PROBLEMEM SAMEJ BO BEZ CIEBIE I TWEGO WSPARCIA NIE PORADZĘ

  OdpowiedzUsuń
 59. Anonimowy2.4.14

  Św. Tadeuszu Juda proszę o zgodę w rodzinie syna i o jego trzeźwość- niech się stanie wola Boża.

  OdpowiedzUsuń
 60. Anonimowy2.4.14

  Św Judo patronie spraw beznadziejnych daj mi siłę i pomóż rozwiązać moje problemy i mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 61. Anonimowy10.4.14

  Święty Judo błagam Cię o dar uzdrowienia dla mnie choruje już od trzech lat i jest co raz gorzej błagam spraw abym całkowicie wyzdrowiała

  OdpowiedzUsuń
 62. Anonimowy28.4.14

  Sw Judo, prosze Cie o rozwiazanie moich spraw, spraw, aby czlowiek, wlasciwy mezczyzna , z ktorym bede mogla stworzyc rodzine pojawil sie niebawem. Tak dlugo czekam na te laske, prosze pomoz mi.

  OdpowiedzUsuń
 63. Anonimowy24.5.14

  Sw judo tadeuszu blagam cie wstaw sie u jezusa chrystusa za mojego syna zeby byl zdrowy oraz o opieke dla calej mojej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 64. Anonimowy1.6.14

  Święty Judo, Ty wiesz o co teraz proszę Cię najbardziej. Dopomóż mi proszę w szczęściu, żebym kolejny raz nie przechodziła tego samego cierpienia. Bardzo Cię proszę...

  OdpowiedzUsuń
 65. Anonimowy15.6.14

  Św,Judo,Ty wiesz o mnie więcej niż ja sama.Proszę wstaw się za mną i moją córką,otocz nas opieką tak jak do tej pory otaczałeś.

  OdpowiedzUsuń
 66. Anonimowy20.7.14

  sw prosze cie nie daj mi cierpiec wstaw sie za mna wlej w moja milosc zycia wielka milosc aby wreszcie mnie bardzo pokochal aby spojrzal inaczej na swe zycie znasz moj bol cierpienia lzy pomoz mi prosze ostania moja nadziejo

  OdpowiedzUsuń
 67. Anonimowy31.7.14

  ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU proszę pomóż mi wyjść z problemów finansowych,nie chcę patrzeć jak cierpią ci na których mi najbardziej zależy błagam

  OdpowiedzUsuń
 68. Anonimowy25.8.14

  święty judo tadeuszu proszę cie o uzdrowienie mnie z nerwicy lękowej.

  OdpowiedzUsuń
 69. Anonimowy29.8.14

  Św. Judo Tadeuszu, proszę bym mogła iść przez życie z Pawłem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy15.1.15

   Św. Judo, pomóż prosze

   Usuń
 70. Anonimowy30.8.14

  Sw.Judo Tadeuszu Proszę żeby poszczęściło mi się w znalezieniu pracy wychowuje sama moje dzieci proszę pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 71. Anonimowy6.9.14

  Sw. Judo Tadeuszu prosze Cie o uzdrowienie mojego meza I pomoc w znalezieniu wlasciwej pracy


  OdpowiedzUsuń
 72. Anonimowy26.9.14

  Św.Tadeuszu Judo proszę znajdż zagubiony telefon Anety

  OdpowiedzUsuń
 73. Anonimowy30.10.14

  Sw. Judo Tadeuszu prosze Cie o opieke nad moim synem i pomoc w znalezieniu pracy lub szkoly lub innego pozytecznego zajecia .
  Barbara

  OdpowiedzUsuń
 74. Anonimowy11.11.14

  Święty Judo Tadeuszu, dziękuję Ci za opiekę i za wszystkie łaski jakie dla mnie sprawiłeś. Proszę Cię nie opuszczaj mnie i spraw żebym mogła poradzić sobie z problemami zdrowotnymi i życiowymi. Wstaw się za mną do Pana Chrystusa. Ewa

  OdpowiedzUsuń
 75. Anonimowy18.11.14

  Swięty Judo Tadeusu,Ty który wstawiłeś się za mna do naszego Ojca w Niebie,prosze pomóż mojej rodzinie,moim dzieciom,moim rodzicom,wstaw się za mną abym mogła przeżyć resztę życia z moją drugą połową,która jest bardzo daleko-połącz nas w miłości!proszę o pomoc w trudnej sprawie dla Samira,żeby znalazł dobre rozwiązanie swojego problemu i mógł cieszyć się radością życia i odezwał się do mnie,tak jak kiedyś odzywał się....Proszę o Twoją pomoc i wstawiennictwo do Pana....JUSTYNA

  OdpowiedzUsuń
 76. Anonimowy21.11.14

  Swiety Judo Tadeuszu dziekuje Ci za Laski jakie Bog zsyla na nasza rodzine,za Twoje wstawiennictwo u Jezusa Milosiernego. Prosze zebys wyprosil dla syna Marcina Dary Ducha Swietego,zeby jego sprawy sadowe szczesliwie sie dla niego zakonczyly i prosze o Milosierdzie i litosciwe serca ludzi ktorzy sa zaangazowani w tej sprawie,zeby syn wyszedl na wolnosc,powrocil do swojego kochanego dziecka i swojej rodziny.Blagam wysluchaj mojego blagania

  OdpowiedzUsuń
 77. Anonimowy28.11.14

  Święty Judo proszę o łaskę , o doprowadzenie do jej do celu z Twoją pomocą .

  OdpowiedzUsuń
 78. Święty Judo Tadeuszu błagam Cię o pomoc, wstawiennictwo i opiekę. Proszę, uchroń mamę i mnie przed chorobami, dodaj nam siły i nadziei. Błagam, dopomóż nam.

  OdpowiedzUsuń
 79. Anonimowy18.2.15

  Swiety JudoTadeuszu prosze wysluchaj tych wszystkich ludzi proszacych o pomoc:Ja rowniez prosze Cie sw.Apostole o zdrowie fizyczne i psychiczne dla calej mojej rodziny i pomoc finansowa.

  OdpowiedzUsuń
 80. Anonimowy27.3.15

  Święty Judo Tadeuszu proszę abyś pomógł mojej przyjaciółce wyzdrowieć ze swojej choroby psychicznej- nerwicy oraz emetofobią (lękiem przed wymiotowaniem). Pomóż jej gdyż uniemożliwia jej to normalne życie. Dodaj jej siły i przekaż jej swoje miłosierdzie.

  OdpowiedzUsuń
 81. Anonimowy13.4.15

  Święty Tadeuszu Judo proszę o cud i błogosławieństwo w mojej tragicznej sytuacji spirali kredytowej i wsparcie dla moich dzieci.Prosze daj mi przychylność Boga,ludzi i losu.Prosze o cud

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy10.5.15

   Znajdziesz wyjście. Mój ojciec znalazł. Potraktował bank tak jak bank traktuje ludzi - sprytem bez grzechu. Bóg dociera do Ciebie przez najbliższe osoby. Razem dacie radę! Z Bogiem.

   Usuń
 82. Anonimowy7.5.15

  Święty Tadeuszu Judo proszę Cię o wstawiennictwo za mnie u Pana Boga i cud ,wsparcie oraz wskazanie drogi wyjścia z kolosalny długów.Prosze o siły i zdrowie oraz otoczenie łaska mojej rodziny :moich synów. Daj mi moc i przychylność Boga i mojego Anioła Stróża.

  OdpowiedzUsuń
 83. Anonimowy10.5.15

  Św. Judo Tadeuszu wstaw się za wszystkimi ludźmi, którzy byli tu przede mną. Wiem, że moje problemy są błache w porównaniu do innych, lecz proszę Cię o pomoc i zrealizowanie celów w życiu na najbliższe miesiące.

  OdpowiedzUsuń
 84. Anonimowy14.5.15

  Św Judo Tadeuszu prosze wstaw sie do Boga i wypros laske uzdrowienia dla mojego meza, zeby odzyskal utracone zdrowie.

  OdpowiedzUsuń
 85. Anonimowy21.5.15

  ppomóż mi Judo o zgodę z żona, Kasia

  OdpowiedzUsuń
 86. Anonimowy28.10.15

  Św. Judo Tadeuszu proszę Cie o wstawiennictwo u Boga i wyproszenie łask o uzdrowienie Romana z choroby nowotworowej.

  OdpowiedzUsuń
 87. Anonimowy26.1.16

  Św. Judo Tadeuszu proszę o pomyślne rozwiązanie sprawy Tobie wiadomej. Modlę się o to bardzo.

  OdpowiedzUsuń
 88. Anonimowy22.5.16

  Św Judo Tadeuszu błagam wspomóż mnie wyproś mi u Boga Łaskę uzdrowienia z moich dolegliwości ,bądż przy mnie ,proszę o wsparcie ,poratuj ,błagam Cię.

  OdpowiedzUsuń
 89. Św Judo Tadeuszu bardzo proszę o wstawiennictwo, modlitwę,pomoc w sprawach finansowych, żeby mąż nie pił alkoholu proszę o zdrowie miłość i wiarę dla wszystkich ludzi ����

  OdpowiedzUsuń
 90. Św Judo Tadeuszu bardzo proszę o wstawiennictwo, modlitwę, pomoc w sprawie Bogu wiadomej i o wiarę miłość dla wszystki ludzi

  OdpowiedzUsuń
 91. Św Judo Tadeuszu wstaw się u Pana Jezusa o uzdrowienie ciała i duszy naszej rodziny, o nawrócenie żony i synów na drogę kościoła, a córka niech nigdy nie zbłądzi w swoim życiu ziemskim prowadź Ją po chrzescijansku by w przyszłości była dobrą żoną i matką, dla mnie proszę o dalsze zdrowie mądrość i wytrwałość w tym czym się zajmuję bym mógł pracować i jednocześnie spłacać zadłużenia aby naszej rodzinie żyło się lepiej bo są dni kiedy idę głodny spać.

  OdpowiedzUsuń
 92. Św Judo Tadeuszu, błagam Cię o zdrowie dla mojej żony i naszego poczętego dzieciątka. Modlę się o bezpieczną ciążę i dobre rozwiązanie.

  OdpowiedzUsuń
 93. Anonimowy11.11.19

  Święty Judo Tadeuszu - Boży wysłanniku - dziękuję Ci, ze pomagasz ludziom w imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę Cię o uzdrowienie moich bioder i kręgosłupa. Ufam, że moc Boża przychodzi przez Ciebie. Pozwól mi uwierzyć, że Pan uzdrawia moje kości, by stało się według wiary mojego serca. Amen

  OdpowiedzUsuń
 94. Święty Jugo Tadeuszu bardzo proszę broń naszą rodzinę przed wszelkimi problemami. Wyproś u Pana Jezusa łaskę wyjścia z tych wszystkich problemów jakie dotknęły nasza rodzinę obronną reką.Oddal od nas lęk i niepokój jaki nas otacza.Święty Judo wierzę że nas nie opuścisz, że jesteś przy nas, że wstawisz się za nami do Pana Boga naszego.Święty Judo ufam tobie.Amen

  OdpowiedzUsuń
 95. Święty Jugo Tadeuszu bardzo proszę broń naszą rodzinę przed wszelkimi problemami. Wyproś u Pana Jezusa łaskę wyjścia z tych wszystkich problemów jakie dotknęły nasza rodzinę obronną reką.Oddal od nas lęk i niepokój jaki nas otacza.Święty Judo wierzę że nas nie opuścisz, że jesteś przy nas, że wstawisz się za nami do Pana Boga naszego.Święty Judo ufam tobie.Amen

  OdpowiedzUsuń
 96. Św Judo, Pomocy Ratuj mnie i moich bliskich

  OdpowiedzUsuń
 97. Św Judo Pomocy, Ratuj mnie

  OdpowiedzUsuń
 98. Św Judo Pomocy, Ratuj mnie

  OdpowiedzUsuń
 99. Anonimowy14.1.20

  Św Judo Tadeuszu proszę o pomoc wyleczeniu chorób przewlekłych i nóg, wyjście z beznadziejnej sytuacji mieszkaniowej i zakup mieszkania, kupno samochodu i znalezieniu dobrego i kochającego męża. Proszę o łaskę założenia szczęśliwej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 100. LŚwięty Juda Tadeusz u krewnych Chrystusa Pana który tyle razy wysłuchałeś moich Rozpocznij od proszę proszę i teraz późno mnie łaskawie Wstaw się do Jezusa i Maryi za moją rodziną za moim mężem Januszu haczykiem chorym na beznadziejną chorobę za chorym moim synem Jarkiem za duszą mojego syna Czarka i za mną mojej chorobie Pomóż nam ustawienia sulęczyna spraw mogła sławić twoje imię do końca mojego życia Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 101. Sw.Judo Tadeuszu proszę Cie o wstawiennictwo u Boga i wyproszenie łask o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej.

  OdpowiedzUsuń
 102. Swięty Judo Tadeuszu proszę cie o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej

  OdpowiedzUsuń
 103. Swięty Judo Tadeuszu proszę cie o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej

  OdpowiedzUsuń