Modlitwa Matki Leony Jankiewicz

(pierwszej generalnej przełożonej SS. Służebniczek Starowiejskich)

Chwalebny Apostole, święty Tadeuszu, Głosicielu prawdy, święty Męczenniku! Racz mnie łaskawie darzyć Twoją świętą przyczyną u Boga, abym od wszelkich złych i zgubnych myśli był wolny i doznał ratunku we wszystkich potrzebach i ciężkich utrapieniach według mnóstwa miłosierdzia Bożego.

Najwierniejszy Sługo Chrystusowi, Przyjacielu i doświadczony Opiekunie wszystkich uciśnionych i nieszczęśliwych, pociesz nas w każdym smutku, wyjednując nam zdroje łask niebieskich u Boskiego Zbawiciela, który Cię koroną szczęśliwości wiekuistej ozdobić raczył - Bóg nasz, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Amen.

W: Ks. J. Pachucki TJ, Nowenna do św. Judy Tadeusza, Wrocław 2006.