Dzień czwarty

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Symbol Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, świętych Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

O prawdziwy naśladowco Odkupiciela, wielki apostole, Święty Judo Tadeuszu, który by szerzyć Dobrą Nowinę, nie szczędziłeś trudów i zmagań, udając się na nieznane ziemie wypełniać obowiązek twojego apostolstwa, wielbię Syna Bożego, który stał się człowiekiem i dziękuję Mu za wielki zapał, jakim obdarzył cię dla dobra dusz. Uzyskaj i dla mnie, proszę, wielką gorliwość mojej duszy, aby potrafiła ona odpowiadać na natchnienia nieba z dziecięcą miłością, by była pełna bojaźni Bożej i by już nigdy Boga nie obrażała. Polecam ci, o drogi Święty, łaskę, o którą cię proszę i którą mam nadzieję uzyskać dzięki twoim wyjątkowym zasługom; pomóż mi, bym [przedstaw łaskę, której pragniesz]. Amen.

Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo
3 razy Chwała Ojcu ku czci Trójcy Przenajświętszej

(Dziękczynienie za dary i przywileje udzielone za życia i po śmierci apostołowi św. Judzie oraz za chwałę, jakiej dostępuje w niebie).

Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitw Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławny Panu,
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nich odpoczywają w pokoju. Amen.

Dziękczynienie

O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane zostały łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych.

O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę, o która cię proszę. Amen.

za: Święty Juda Tadeusz. Patron od spraw beznadziejnych, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza