Nowenna do św. Judy Tadeusz - Wprowadzenie

Jak naucza święta Matka Kościół, życie duchowe, pobożne praktyki i nabożeństwa są ściśle związane z życiem sakramentalnym i są tym skuteczniejsze, przynoszą tym większe owoce, im mocniej trwamy w łasce Pana.

Dlatego też podczas odmawiania nowenny zaleca się przystąpienie do sakramentu pojednania, by prosić Boga o przebaczenie grzechów, uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej (kiedy to możliwe) i przyjęcie Eucharystii, źródła i zwieńczenia całego chrześcijańskiego życia.

Nowenna do św. Judy Tadeusza jest bardzo skuteczna, zwłaszcza jeśli głęboko się wierzy, w pokonywaniu okresów cierpienia, choroby, niepokoju, upadku moralnego, problemów rodzinnych, kryzysów małżeńskich, braku pracy. Przynosi oświecenie w najtrudniejszych wyborach, pozwala doświadczyć uzdrowienia, pocieszenia i ułatwia proszenie o pomoc, czy to w drobnych, czy poważnych codziennych trudnościach. Służy również do wyrażania wdzięczności za nieskończone łaski, jakie stale otrzymujemy od Pana.

za: Święty Juda Tadeusz. Patron od spraw beznadziejnych, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza