Dzień 9. Miłować bliźniego

„Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało” (Jud 22-23). Miłość Boża bez miłości bliźniego nie ma znaczenia. „Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego” (Mt 22, 39). Ten ważny nakaz i doniosłe przykazanie mamy zachowywać w całej rozciągłości. Przy nowennie do św. Tadeusza zawsze zaleca się praktykowanie uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy. „Co zbywa, dajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste” (Łk 11, 41). „Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy” (Syr 3, 30).
Pomyśl, czy w takim duchu i usposobieniu odprawiasz tę nowennę? Czy świadczysz drugim dobrze? Co i ile? W jakim zakresie? Czy zawsze? Czy tylko wtedy odprawiasz nowennę, gdy sam miłosierdzia od Boga potrzebujesz?

(tu można wymienić prośby do Boga przez wstawiennictwo św. Judy)

Na zakończenie każdego dnia modlimy się:

„Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen” (Jud 24-25).

Modlitwa do św. Judy

O przesławny św. Tadeuszu! Przez owe wzniosłe Twoje przywileje, które Cię tak wyszczególniły w życiu, mianowicie pokrewieństwo z Panem naszym Jezusem Chrystusem wedle ciała i apostolstwo; ponadto przez chwałę, którą cieszysz się obecnie w niebie, a otrzymaną w nagrodę za twoje trudy i męczeństwo – wyjednaj nam u Dawcy wszelkiego dobra potrzebną łaskę…, a szczególnie, żeby stały się nam wprost bezcennym skarbem nauki przez Boga natchnione, a w liście Twoim nam przekazane, zwłaszcza, żebyśmy gmach doskonałości wznosili na podłożu wiary, modląc się za łaską Ducha Świętego o wytrwanie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Jezusa Chrystusa na życie wieczne i żebyśmy starali się każdym dostępnym nam środkiem wspomagać błądzących, wysławiając chwałę, majestat, panowanie Tego, który może nas zachować od grzechu i uczynić nieskalanymi i radującymi się z przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boskiego naszego Zbawiciela. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.


W: Ks. Józef Pachucki TJ, Nowenna do św. Judy Tadeusza, Wrocław 2006.