Litania (II) do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Tadeuszu,
Święty Tadeuszu, spokrewniony z Najświętszą Rodziną,
Święty Tadeuszu, wierny do śmierci Apostole Jezusa Chrystusa,
Święty Tadeuszu, wielki miłośniku i towarzyszu Jezusa,
Święty Tadeuszu, nieugięty w wyznawaniu wiary męczenniku,
Święty Tadeuszu, oddający życie za Zbawiciela,
Święty Tadeuszu, gorejący ogniem miłości Bożej,
Święty Tadeuszu, gorliwy o zbawienie bliźnich,
Święty Tadeuszu, nawołujący do życia czystego i umartwionego,
Święty Tadeuszu, kierujący oczy nasze ku niebu,
Święty Tadeuszu, uczący nas modlić się w Duchu Świętym,
Święty Tadeuszu, wzorze niezwykłej świętości,
Święty Tadeuszu, utwierdzenie nasze we wierze,
Święty Tadeuszu, patronie w sprawach beznadziejnych,
Święty Tadeuszu, pomocniku w okolicznościach najtrudniejszych,
Święty Tadeuszu, orędowniku nasz niezawodny u Jezusa i Maryi,
Święty Tadeuszu, pocieszycielu wątpiących i zrozpaczonych,
Święty Tadeuszu, opiekunie najbardziej opuszczonych,
Świętych Tadeuszu, jaśniejąca gwiazdo w Kościele Bożym,
Abyśmy z naszych grzechów powstali,
Abyśmy szczerze pokutowali,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej,
Abyśmy w dobrym robili postępy,
Abyśmy z zgodzie i jedności żyli,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc,
Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Tadeuszu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś doprowadził nas przez św. Tadeusza do poznania swego Imienia, daj nam, abyśmy postępując w cnocie, cześć Mu oddawali, a czcząc Go, sami się doskonalili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W: Ks. Józef Pachucki TJ, Nowenna do św. Judy Tadeusza, Wrocław 2006.

1 komentarz: