Dzień 3. Życie według Ewangelii i przykazań

„Co da człowiek w zamian za duszę swoją” (Mt 16, 26). Najważniejsza sprawa naszego życia to zbawienie duszy. Dusza od Boga wyszła. On jej Twórcą, a ona jako twór nieśmiertelny do Niego musi wrócić, czy chce, czy nie chce. Jaka wróci? Szczęśliwa i w chwale lub nieszczęśliwa i w odrzuceniu? Od nas zależy. Od życia zgodnego z przykazaniami i Ewangelią. Tam zamknięte najważniejsze normy naszego postępowania, tam zamknięte drogi szczęścia ludzkości całej, a więc i poszczególnych dusz.
Jakie twoje życie? Czy zawsze liczysz się z Bogiem i Jego wolą? Czy zachowujesz wiernie przykazania, nakazy Ewangelii? Prześledź krótko te normy i pytaj duszy, czy je zachowuje? Wielki to pożytek często myśleć o Bożych przykazaniach. Czy w tej nowennie masz te prawdy na oku? Proś zawsze o tyle, o ile dana rzecz jest zgodną z wolą Boża i zbawieniem, a więc z przykazaniami i Ewangelią.
(tu można wymienić prośby do Boga przez wstawiennictwo św. Judy)

Na zakończenie każdego dnia modlimy się:

„Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen” (Jud 24-25).

Modlitwa do św. Judy

O przesławny św. Tadeuszu! Przez owe wzniosłe Twoje przywileje, które Cię tak wyszczególniły w życiu, mianowicie pokrewieństwo z Panem naszym Jezusem Chrystusem wedle ciała i apostolstwo; ponadto przez chwałę, którą cieszysz się obecnie w niebie, a otrzymaną w nagrodę za twoje trudy i męczeństwo – wyjednaj nam u Dawcy wszelkiego dobra potrzebną łaskę…, a szczególnie, żeby stały się nam wprost bezcennym skarbem nauki przez Boga natchnione, a w liście Twoim nam przekazane, zwłaszcza, żebyśmy gmach doskonałości wznosili na podłożu wiary, modląc się za łaską Ducha Świętego o wytrwanie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Jezusa Chrystusa na życie wieczne i żebyśmy starali się każdym dostępnym nam środkiem wspomagać błądzących, wysławiając chwałę, majestat, panowanie Tego, który może nas zachować od grzechu i uczynić nieskalanymi i radującymi się z przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boskiego naszego Zbawiciela. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.


W: Ks. Józef Pachucki TJ, Nowenna do św. Judy Tadeusza, Wrocław 2006.